Αποθετήριο ανοικτών δεδομένων για την κλιματική αλλαγή

Στόχος του e-ΚΛΙΜ.Α. είναι η δημιουργία ένας διαδικτυακού κόμβου – ηλεκτρονικού αποθετηρίου ανοικτών δεδομένων, το οποίο θα περιέχει τρεις καταλόγους σχετικούς με την κλιματική αλλαγή και τα ζητήματα του περιβάλλοντος. Σκοπός της αναζήτησης τέτοιου τύπου πληροφοριών μπορεί να εμπίπτει σε ζητήματα περιβαλλοντικής ασφάλειας, έρευνας, ενημέρωσης, εκπαίδευσης κα.