Έργα

βέλτιστων πρακτικών

Νομικό Πλαίσιο

για την κλιματική αλλαγή

Ενδιαφερόμενοι Φορείς

για αντιμετώπιση της κ.α.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ E-ΚΛΙΜ.Α.

Σχετικά με το Project

Στόχος του e-ΚΛΙΜ.Α. είναι η δημιουργία ένας διαδικτυακού κόμβου – ηλεκτρονικού αποθετηρίου ανοικτών δεδομένων, το οποίο θα περιέχει τρεις καταλόγους σχετικούς με την κλιματική αλλαγή και τα ζητήματα του περιβάλλοντος. Σκοπός της αναζήτησης τέτοιου τύπου πληροφοριών μπορεί να εμπίπτει σε ζητήματα περιβαλλοντικής ασφάλειας, έρευνας, ενημέρωσης, εκπαίδευσης κα. Οι τρεις κατάλογοι του αποθετηρίου περιέχουν πληροφορίες για :

  • Έργα, βέλτιστων πρακτικών για την κλιματική αλλαγή
  • Δυνητικά ενδιαφερόμενοι φορείς
  • Νομικό πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή
Sun-rising-behind-tree

150 +

Καταγεγραμμένα Έργα

Ηλεκτρονικό Αποθετήριο Ανοικτών Δεδομένων

για την κλιματικη αλλαγη

Νομικό Πλαίσιο

Ενδιαφερόμενοι Φορείς

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΕΙΡΑ

Προτείνετε Έργο/Φορέα/Νόμο

Η δημιουργία ενός αποθετηρίου καλών πρακτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αποτελεί σημαντικό εργαλείο των αρμόδιων ή/και των ενδιαφερόμενων φορέων στην λήψη αποφάσεων για την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων προσαρμογής ή μείωσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 

Έχετε να προτείνετε Έργο/Φορέα/Νόμο;

Προσθέστε και εσείς ένα αξιοσημείωτο έργο ή φορέα!

Volunteers-helping-reforestation

120 +

Interested Parties

About e-KLIM.A.

English Users

The e-KLIMA Project, funded by the Green Fund, taking into account the recent new legislation of Greece, regarding the Energy Communities and the National Strategy for the Climate’ change adaptation, is promoting the finding of good practices fighting the climate change.

The information searching regarding environmental issues such as the legislation, the related projects and the stakeholders (Public authorities, Municipalities, Citizens, Chambers, Academic and Educational Institutes, NGOs etc.) may presents some difficulties.

Η ΟΜΑΔΑ

Εταίροι του έργου

NUMBER SPEAKS

Στα πλαίσια καταγραφής

150 +

Έργα

Βέλτιστων πρακτικών

95 +

Νομικό Πλαίσιο

για την κλιματική αλλαγή

120 +

Ενδιαφερόμενοι Φορείς

Για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τα τελευταία νέα μας

Χρηματοδότηση

Τίτλος Έργου: e-ΚΛΙΜ.Α. : Ηλεκτρονικό Αποθετήριο Ανοικτών Δεδομένων για την ανάδειξη και διάχυση καλών πρακτικών, πολιτικών και δράσεων σχετικά με την κλιματική αλλαγή

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2018»

Άξονας: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»
Μέτρο: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ»
Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 50,000€
Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο

Δικαιούχοι:

  1. Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Πλαίσιο Συνεργασίας
  2. Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (ΕΒΙΜΗΤΕΠ), Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών